Likkledets historie

Likkledets historie
Edessa-kledet blir overlevert keiseren i Konstatinopel. Bokillustrasjon fra 1100-tallet, Sicilia. © Biblioteca Nacional de España, Madrid.

Hva har skjedd med Likkledet i århundrene fram til vår tid?


• Likkledets historie 
En kortfattet gjennomgang av de viktigste hendelsene relatert til Likkledet. Teksten er hentet fra boka Torino-kledet – der tro og vitenskap møtes, av Jostein Andreassen og Oddvar Søvik.

• En kronologisk oversikt over Likkledets historie
En stikkordsmessig oversikt på engelsk over Likkledets historie fra 1350. Teksten er hentet fra det største og viktigste nettstedet om Likkledet: www.shroud.com 


Prey-manuskriptet fra 1195
En kjent illustrasjon i dette manuskriptet er et meget sterkt indisium på at Likkledet er eldre enn det C14-dateringen i 1988 anga: altså fra perioden 1260-1360.