Bildet på Kledet

Bildet på Kledet
MANNENS FORSIDE. © 1978 Barrie M. Schwortz Collection, STERA, Inc.

Hva har forskningen funnet ut om mannen som er avbildet på Likkledet?


Hva ser vi på likkledet?
En kort innføringsartikkel om avbildningen på Likkledet.