Bøker

Bøker

Bli kjent med de viktigste bøkene om Likkledet.


Skandinaviske bøker

De eneste bøkene om Likkledet som finnes på norsk, er disse to:

Likkledet i Torino - et tegn for vår tid
Jostein Andreassen, Luther forlag 2011. Den grundigste boka om Likkledet på norsk, 218 sider i halvstort format. I tillegg til teksten inneholder boka mange bilder, fotnoter og linker. Format: 24,7 x 17,5 x 1,7 cm. Pris kr. 249,- i bokhandel eller gjennom Luther forlag.


 Torinokledet - der tro og vitenskap møtes.
Jostein Andreassen og Oddvar Søvik. Torinokledet.no, 2013.

Pr 2022 er denne boken kommet 4. rev, utgave, nå trykket i hele 25 000 eksemplarer. 

Kortfattet, lettlest og innholdsrik liten bok på 80 sider. Format: 15,5 x 11 x 1,1 cm. Ideell som gavebok, uansett mottakerens livvsyn. 

Pris:
Kr 75,- pr stk.
3 stk. kr 200.
5 stk kr 300.
For flere: ta kontakt!
Til disse prisene kommer porto.

 

DANSK: Ibid: Torino-Ligklædet. Hvor tro og videnskab mødes (Forlaget Udfordringen, Danmark 2016).

ISLANDSK 2022.

ENGELSK: Ibid.: The Shroud of Turin – where faith and science meet (Torinokledet.no; 2017).

TYSK: ”Toriner Grabtuch – wo Glaube und Wissenschaft sich begegnen” (2023).

Vi arbeider med utgave på PORTUGISISK.

 

Jostein Andreassen: Jesu hodeklede: Sudariet i Oviedo. Hemmeligheten langs pilegrimsveien til Santiago de Compostela (Torinokledet.no; 2. utgave 2017). 

 

Jostein Andreassen: Jesu ansikt. Hvordan så Jesus egentlig ut? (Torinokledet.no; 2018).  

Før år 544, da Likkledet i Torino ble gjenoppdaget, ble Jesus framstilt som en ung romer. Etter det ble han plutselig 20 år eldre med skjegg og bart, og dette ansiktet har holdt seg siden i kunsten.  

Jostein Andreassen og Oddvar Søvik: Hodekledet i Oviedo bekrefter Likkledet i Torino (Torinokledet.no; 2018). Denne boken kommer trolig snart også i dansk utgave.

 

Jostein Andreassen: Likkledet i Torino. C14-dateringen 1988: Hva skjedde? (Torinokledet.no; 2018). 

 

Jostein Andreassen: Kjortelen i Argenteuil, Paris. – Er dette virkelig Jesu kjortel? (Torinokledet.no; 2020)

 

Jostein Andreassen: Jesu ansikt. Hvordan så Jesus egentlig ut? Bok II. (Torinokledet.no; 2018).

 

Vitenskapelige fakta om Likkledet, Hodekledet og Kjortelen viser at disse står støtt hver for seg. Samtidig bekrefter de tre hverandre gjensidig. 

(En eventuell bedrager må jammen ha hatt det travelt: Han må ha vandret gjennom århundrene (500-tallet til 1300-tallet) og klart å forfalske alle tre plaggene slik at vitenskapen pr. 2018 kommer til at de er brukt av samme mann! Godt gjort ...)


 

Dansk bok:

Det sande ansigt. Jesus og Ligklædet i Torino, 
Niels Svensson, Gyldendal 2007.

Forfatteren drifter også et dansk nettsted om Likkledet: www.ligklaedet.dk


Engelske bøker 

Shroud of Turin Books Online
En oversikt og beskrivelse av ca 50 bøker om Likkledet på engelsk. 


For å finne fram i det store utvalget av engelske bøker, anbefaler vi spesielt disse titlene:


The Shroud  Fresh Light on the 2000-Year-Old Mystery, Ian Wilson, 2010.
Se omtaler og eksempelsider på Amazon. Boka finnes også i Kindle-versjon.
For dem som ønsker en grundig, lettlest og oppdatert framstilling, er dette trolig den beste boka om Likkledet på engelsk.
(I første opplag av boka var undertittelen: The 2000-Year-Old Mystery Solved)


Portrait of Jesus? The Shroud of Turin in Science and History, Frank C. Tribbe, 2006.
Se omtaler og eksempelsider på Amazon. Boka finnes også i Kindle-versjon.


The Turin Shroud. The Illustrated Evidence,
Ian Wilson & Barrie Schwortz, 2000.

The Resurrection of the Shroud. New Scientific, Medical and Archaeological Evidence,
Mark Antonacci, 2000. Se omtaler og eksempelsider på Amazon. Boka finnes også i Kindle-versjon.

The Shroud. A Guide, Gino Moretto, 1998.