Bøker

Bøker

Bli kjent med de viktigste bøkene om Likkledet.


Skandinaviske bøker

De eneste bøkene om Likkledet som finnes på norsk, er disse to:

Likkledet i Torino - et tegn for vår tid, 
Jostein Andreassen, Luther forlag 2011. Den grundigste boka om Likkledet på norsk, 218 sider i halvstort format. I tillegg til teksten inneholder boka mange bilder, fotnoter og linker. Format: 24,7 x 17,5 x 1,7 cm. 


 Torinokledet - der tro og vitenskap møtes.
Jostein Andreassen og Oddvar Søvik. Torinokledet.no, 2013
Kortfattet, lettlest og innholdsrik liten bok på 80 sider. Format: 15,5 x 11 x 1,1 cm. Ideell som gavebok, uansett mottakerens livvsyn. 
Pris: Kr 75,- pr stk for 1-4 eks • Kr 60,- pr stk for 5-50 eks • Kr 45,- pr stk for mer enn 50 eks. Til disse prisene kommer porto. 
I september 2015 kom denne lille boken ut i tredje opplag, med noen små forandringer fra andre og første utgave. 
 

Dansk bok:

Det sande ansigt. Jesus og Ligklædet i Torino, 
Niels Svensson, Gyldendal 2007.

Forfatteren drifter også et dansk nettsted om Likkledet: www.ligklaedet.dk


Engelske bøker 

Shroud of Turin Books Online
En oversikt og beskrivelse av ca 50 bøker om Likkledet på engelsk. 

For å finne fram i det store utvalget av engelske bøker, anbefaler vi spesielt disse titlene:


The Shroud  Fresh Light on the 2000-Year-Old Mystery, Ian Wilson, 2010.
Se omtaler og eksempelsider på Amazon. Boka finnes også i Kindle-versjon.
For dem som ønsker en grundig, lettlest og oppdatert framstilling, er dette trolig den beste boka om Likkledet på engelsk.
(I første opplag av boka var undertittelen: The 2000-Year-Old Mystery Solved)

Portrait of Jesus? The Shroud of Turin in Science and History, Frank C. Tribbe, 2006.
Se omtaler og eksempelsider på Amazon. Boka finnes også i Kindle-versjon.


The Turin Shroud. The Illustrated Evidence,
Ian Wilson & Barrie Schwortz, 2000.

The Resurrection of the Shroud. New Scientific, Medical and Archaeological Evidence,
Mark Antonacci, 2000. Se omtaler og eksempelsider på Amazon. Boka finnes også i Kindle-versjon.

The Shroud. A Guide, Gino Moretto, 1998.