Foredragsholdere om likkledet

Her er personer du kan henvende deg til om du ønsker et foredrag eller opplysninger om Torinokledet.

Her er personer du kan henvende deg til om du ønsker et foredrag eller opplysninger om Torinokledet. Det er opplyst om de forskjellige distrikter som de potensielt kan betjene, dersom det passer for dem.


Foredragsholdere om Torinokledet
Vi som drar rundt om i landet med foredrag om Torinokledet – Oddvar Søvik og Jostein Andreassen – har lenge innsett at vi ikke makter å komme til alle som spør. Vi føler sterkt at vi er heldige som kan gå med et slikt godt budskap! Derfor er det leit å måtte si ”nei”. Styret i Torinokledet.no har derfor flere ganger drøftet at vi skulle prøve å engasjere flere til å reise rundt, helst med utgangspunkt i sitt distrikt.

Under Oddvar og Josteins guiding under utstillingen av Kledet i Torino forsommeren 2015, hadde førstnevnte det som oppdrag å finne fram til gode kandidater for dette viktige oppdraget. Nå hadde de sett Likkledet selv. Men hadde dette rørt dem på en slik måte at de følte behov for å fortelle videre hva de hadde hørt og sett?

Oddvar fant lykkeligvis vel ti stykker fra mange kanter av landet. Nå i september inviterte vi alle disse til Kristiansand til en dags ”seminar”, med gjennomgåelse av det vi vet om Kledet og selvsagt også praktiske ting. Det ble en gild dag!

Siden er flere kommet til, og dessuten har vi hatt flere seminarer .. 

På denne måten kan nå de nedenfor nevnte personer forespørres om de kan komme på møter i kirker og bedehus eller til mindre grupper med foredrag om Jesu eget likklede og hva det betyr. Betingelsen er selvsagt basert på frivillighet, vi er enige om at de skal si ”nei” om det ikke passer.

Det aller viktigste i deres budskap er jo heller ikke Kledet med alle dets spesifikke detaljer, men Han som lå i det. For han stod opp igjen!

Her passer det godt å sitere Pierre Barbet, en fransk kirurg som med stor ekspertise studerte Torinokledet inngående gjennom flere år:  

”(..) Da jeg hadde publisert den første utgaven av boken min, dro jeg til Ecole pratique for å lese den høyt for min gamle venn, professor Hovelacque. Han hadde helt hengitt seg til anatomifaget, som han foreleste over på fakultetet i Paris, men han var på ingen måte noen troende. Han sluttet seg til mine eksperimenter og konklusjoner om Likkledet med stigende entusiasme.                                                 
Da han hadde lest ferdig, la han ned boken, og han ble stille en liten stund i en slags meditasjon. Da brøt han plutselig ut i den fine likeframheten som vennskapet vårt hadde bygget seg opp på, og sa: ”Men da, min venn … Jesus Kristus stod virkelig opp igjen!”        
Sjeldent i mitt liv har jeg kjent en slik dyp og herlig glede som ved denne reaksjonen av en ikke-troende som da han ble konfrontert med et ekte vitenskapelig arbeid, fra hvilket han trakk uoverskuelige konsekvenser. Han døde noen få måneder senere, og jeg våger å håpe at Gud belønnet ham.” (A Doctor at Calvary; 1950, s. 35)


Foredragsholderne

Her er personer du kan henvende deg til om du ønsker et foredrag eller opplysninger om Torinokledet. De forskjellige distrikter som de potensielt kan betjene dersom det passer slik, er satt opp først:  

BERGEN: Karl Johan Hallaråker, Nipedalen 337, 5164 Bergen. kj.hallaraker@gmail.com. Tlf 909 89627

SULA (ÅLESUND-OMRÅDET): Asgeir Sæbø, Dåvane 35, 6037 Eidsnes.  asgeir@innolipid.com  Tlf 90824377

GRENLAND: Erik Jensen, Reidunsvei 11, 3960 Stathelle.  erik@foursquare.no  Tlf 404 08911    

GRIMSTAD: Nina Elisabeth Saugstad, Guldmann Brygge 1, 4876 Grimstad.  newsaugstad@gmail.com Tlf 926 41548

MANDAL: Nils H. Feed, Daleveien 825, 4519 Holum.  nhfeed@online.no  Tlf 975 06692

KRISTIANSAND/SØGNE: 1) Oddvar Søvik (se nedenfor). 2) Jostein Andreassen (se nedenfor). 3) Leif Inge Reve, Bukksteinsdalen 20, 4628 Kristiansand S. Tlf 900 82213. leifen@gmail.com

VOSS,HARDANGER OG NORDHORDLAND: John Ove Thaule, Oppheimsvegen, 5713 Vossestrand. Tlf. 952 62 085  johnothaule@gmail.com

NORD-TRØNDELAG: Arnt Stavset, Rognreina, 7633 Frosta. astavset@online.no  Tlf 416 00193

OSLO: Arne Vik, Ullernkammen 28, 0380 Oslo.  arne.vik@e-co.no; arne.vik@getmail.no Tlf 913 42826

OSLO: Bjørn Willoch, Skøyenbakken 3 B, 0667 Oslo.  bjornwilloch@hotmail.com  Tlf 906 46276

TROMS: Rolv Bruun, Sørreisavegen 549, 9310 Sørreisa.  sognepresten@me.com. Tlf 415 76195

ÅLESUND: Tore Johan Øvstebø, Vestre Vegsundrabben 20, 6020 Ålesund.  torej@mimer.no. Tlf 480 65647. (Se også SULA).

ÅLESUND: Bjørn Bregård, Holstoppen 6, 6019 Ålesund.  bjorn.bregard@mimer.no  Tlf 97509213

 

Styret i Torinokledet. no i Kristiansand og Søgne:

Jørgen Lauvland, Sigridsvei 5, 4633 Kristiansand.  
jorgen.lauvland@lauvland.no  Tlf 901 15060

Jostein Andreassen, Moneveien 69, 4640 Søgne.  
olafja@broadpark.no  Tlf 916 19926

Øivind Benestad, Øvre ringvei 10 B, 4620 Kristiansand S. 
obenestad@gmail.com; oivind.benestad@getmail.no  Tlf 992 32354                                                                                    

Oddvar Søvik, Bryggelia 24, 4621 Kristiansand.   
oddvar.sovik@gmail.com  Tlf 472 81392

 

2015: Et rørende øyeblikk: Likkledet, slik vi så det under utstillingen. Foto: J.A.

2015: Gunnar Prestegårds gruppe (SI-reiser) på kirketrappa i Torino etter å ha sett Kledet. Foto: J.A.