Hva er Torinokledet.no?

Hva er Torinokledet.no?
Copyright: 1978 Barrie M. Schwortz Collection, STERA inc.

Torinokledet.no er navnet på et nettsted og et nettverk av folk som er interessert i å lære mer om Likkledet i Torino og å spre kunnskap om det i Norge. Nettverket startet opp høsten 2013.

Torinokledet.no bruker ulike redskaper for å spre kunnskap om og interesse for Likkledet i Torino:

a) Nettside
b) Bøker og litteratur
c) Brosjyrer
d) Temamøter i grupper, organisasjoner og menigheter
e) Artikler i aviser, menighetsblad m.m.
f) Konferanser
g) Nettverk av folk som ønsker å få tilsendt nyhetsmail med uregelmessige mellomrom