Bok: Rettsmedisinsk beskrivelse av Likkledet

Lederen for likkledemuseet Museo della Sindone i Torino, matematikkprofessor Bruno Barberis, har gått sammen med fem medisinprofessorer og en journalist for å lage en helt spesiell bok.

Lederen for likkledemuseet Museo della Sindone i Torino, matematikkprofessor Bruno Barberis, har gått sammen med fem medisinprofessorer og en journalist for å lage en helt spesiell bok. Det er en autopsi, dvs. en rettsmedisinsk beskrivelse av mannen i avtrykket på Likkledet. Boken inneholder altså en omfattende medisinfaglig beskrivelse av skadene han er påført, antatt brukt redskap og sannsynlig dødsårsak.

 

Medisinere med undersøkelser på Likkledet 1900-2017

Navn

Stilling etc.

Tidsrom

Dr. Yves Delage

Professor i anatomi, Sorbonne, Paris

1900-02

Dr. Pierre Barbet

Feltkirurg på slagmarken under 1. verdenskrig, sjefskirurg, rettsmedisiner, professor i anatomi, St. Josephs Hospital, Paris 

1932-61

Dr. Robert Bucklin

Rettsmedisiner, Chief of Forensic Medical Division, Los Angeles, Clinical Professor of Pathology, University of California

Ca. 1945-2000

Dr. Pietro Scotti

Professor i medisin, Universitetet i Geneve

Ca. 1935-1982

Dr. Giuseppe Caselli

Lege og radiolog, Fano, Italia

1939-2000

Dr. Giovanni Battista Judica-Cordiglia

Professor i rettsmedisin, Universitetet i Milano

Ca. 1935-85

Dr. Rudolf Hynek (NB: To navn på samme person forekommer: Rudolf Maria  H. og Rudolf W. (Ralp Waldo) H. 

Feltkirurg, Praha

1936-52

Dr. Antony Sava

Kirurg, New York

1940-93

Dr. Luigi Gedda

Direktør ved Institutt for medisinsk genetikk, Roma

Ca. 1940-2000

Dr. Maurizio Masera

Professor i kjemi og naturvitenskap, Universitetet i Genova

Ca. 1940-2000

Dr. Sebastiano Rodante

Barnelege, medisinsk konsulent for Internasjonalt senter for Sindonologi (læren om Likkledet), Torino

1940-2000

Dr. Frederick T. Zugibe

Chief Medical Examiner, New York

Ca. 1950-2010

Dr. Leopoldo L. Gomez

Professor i rettsmedisin, Royal Academy of Medicine, Valencia, Spania

1950-2000

Dr. Francesco la Cava

Patolog, Napoli

1953-2000

Dr. Joseph Gambescia

Chairman and professor of Medicine, Philadelphia

1955-2000

Dr. David Willis

Praktiserende lege, England

1960-76

Dr. Taffy Cameron

Head of Forensic Medicine, London Hospital Medical School

Ca. 1980-2000

Dr. Gilbert R. Lavoie

Chief of Epidemiology, US Army, Staff Physician, New England, World Health Organization Consultant

1978-2000

Dr. John Heller

Professor of Internal and Medical Physics, Yale University, Biophysicist, New England

1978-95

Dr. Pierluigi Baima Bollone

Chief of Forensic Medicine, University of Turin (regnes for å være Italias fremste rettsmedisiner og har skrevet læreboken de andre bruker. Det er interessant at denne mannen har skrevet et større antall vitenskapelige medisinske artikler om Likkledet.)

1978-2017

Dr. August Accetta

Fødselslege, Huntington Beach, California

1990 (?) - 2010

Dr. Jose Humberto Rosende

Leading Plastic Surgeon, Rio de Janeiro

1990 (?)-2010

Dr. Niels Svensson

Praktiserende lege, Maribo, Danmark

1978-2017

Dr. Leoncio A. Garza-Valdes

Lege, professor i mikrobiologi, Health Sciences, University of Texas

Ca. 1980-2017

Dr. Luigi Fabrizio Rodella

Professor i anatomi, Universitetet i Brescia, Italia

?-2015

Dr. Giovanni Pierucci

Professor emerita i rettsmedisin, Universitetet i Pavia, Italia

?-2015

Dr. Mauro Labanca

Professor i anatomi, Universitetet i Brescia

?-2015

Dr. Alessandra Majorana

Professor i patologi og ”tannlegevitenskap” (odontostomatologi), Universitetet i Brescia

?-2015

Dr. Giampiero Farronato

Professor i biomedisin, Universitetet i Milano

?-2015

Dr. Vittorio Pesce Delfino 

 

Dr. Giuseppe Toscano

XX

”A number of others” (Ian Wilson (2011, s. 72.)

Noen av dem Wilson mener, kan være følgende: 

Fra Zugibes bok 1988 sakser vi (navn (og publikasjoner fra disse) C.D. Johnson, Puerto Rico 1978; R. Lumpkin, USA 1978; W. B. Primrose, USA 1949; B. M.M. Salvi, Italia 1978; R.A. Wassenar, USA 1979; dessuten en mengde medisinske artikler om samme.

Spesialist i anatomi, docent i antropologi m.m. 

Spesialist i dermatologi (hudsykdommer)

 

XX

Av Zugibes bok 2005 skjønner vi at følgende medisinere har arbeidet med Likkledet (og Jesu død(sårsak) og har skrevet om dette/denne i medisinske tidsskrifter: D. A. Ball, USA 1989; E. R. Bloomquist, USA 1964; N. Cinquemani, Italia 1997; C.C.P. Clark, USA 1890; H.C. Cooper, USA 1883; W.D. Edwards & W.J. Gabel & E.E. Hosmer, USA 1986; L.A. Garcia-Valdes, USA 1990-tallet; J.E. Holoubek & A.B. Holoubek, USA(?) 1996; F.V. Mikulicz-Radeki, USA(?) 1966; R.H. Mole, USA 1948; A.M. Porter, England 1991; S.T. Snedekor, USA 1973; W.A. Stroud, England 1874; S.M. Tenney, USA 1964; J. R. Whitaker, USA 1935, Dr. Romanese, Italia (rettsmedisiner) 1935. Sannelig har emnet egasjert medisinere! Ingen norske? Jo, K. Ytrehus har i 2002 skrevet en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening 122 (8):833: Var Jesus død etter korsfestelsen?

1980-2000 

 

1980-90-tallet

 

Blant de medisinerne som er satt opp i oversikten, har følgende utgitt artikler og bøker, derav flere rettsmedisinske rapporter av den døde mannen i avtrykket på Likkledet i Torino

Yves Delage var svært delaktig i de undersøkelsene som Paul Vignon utførte og siden utgav den berømte boken: The Shroud of Christ (1902). Ny utgave 2002. OVERSATT fra fransk, der originalen het: Le linceul du Christ Etude scientifique (1902). Ny utgave 1939: Le Saint-Suaire de Turin, devant la science, l'archéologie, l'histoire, l'iconographie, la logique, par Paul Vignon,... 2e édition, enrichie de compléments, de dix-huit figures et de quatre planches. Vignon var biologiprofessor ved Institute Catholique i Paris. 

LeBec, A.A.: Physiological Study of the Passion of our Lord Jesus Christ. 1925. The Catholic Medical Guardian 3:126.

Barbet, Pierre: A Doctor at Calvary. The Passion of Our Lord Jesus Christ As Described by a Surgeon (1953). En meget sterk bok om lidelsene en korsfestet må gjennomgå

Bucklin, Robert: The Legal and Medical Aspects of the Trial and Death of Christ. Medicine, Science and the Law (1970. ARTIKKEL. 16 sider.  http://www.shroud.com/bucklin2.htm

Bucklin, Robert: The Shroud of Turin: Viewpoint from a Forensic Pathologist (u.å.) ARTIKKEL. 9 sider. In: Shroud Spectrum International No. 5, Part 3. https://www.shroud.com/pdfs/ssi05part3.pdf

Bucklin, Robert: An Authopsy on the Man of the Shroud (1997). ARTIKKEL.  https://www.shroud.com/bucklin.htm (han var nok ikke lett å lure for en evnt. forfalsker, Bucklin forteller at han i løpet av 50 år foretok en autopsi (undersøkelse av en avdød for rettsvesenet) på over 25 000 personer)

Hynek, Rudolf Maria (R.W.): Science and the Holy Shroud: An examination into the sacred passion and the direct cause of Christ’s death (1936). OVERSATT fra tysk): Golgatha Wissenschaft und Mystik - eine medizinishe - apologetishe Studie über das heilige Grablinnen von Turin (1936)

Judica-Cordiglia, Giovanni: L'Uomo della Sindone e il GESU del Vangeli? (1955 og 1974). 

Ibid.: La Sindone contro Pilato. Momenti della passione visti da un medico (1944, 1954)

Ibid.: Es Cristo el homre del santo Sudario? Investigation medico - legal (1955) SPANSK

Ibid.: Sindon. Medicina - Storia - Esegesi - Arte. R. Confraternita del SS. Sudario. Centro Internazionale di Sindonologia. Anno II. Quaderno n. 2. marzo 1960 (1960)

Ibid. La Sindone (1961)

Ibid.: La Sindone. Incisioni originali di Tiziano, Rubens, Pinelli, Makarost (1975)

Ibid.: Sindon. Medicina, storia, esegesi, arte - Anno XXIV, Quaderno N 31. Dicembre 1982. Centro internazionale di Sindonologia. Promotori Judica-Cordiglia, D'Oldenico, Barberis, Vigna (1982)

Ibid.: Regia Confraternita del SS. Sudario - CENTRO INTERNAZIONALE DI SINDONOLOGIA Fondato con Decr. Arciv. dal Card. Maurilio Fossati il 18. Dicembre 1959 - Torino, Via S. Domenico 28. SINDON, MEDICINA - STORIA -ESEGESI- ARTE. Promotori Prof. Judica-Cordigla, Dott. Giovanni Donna D'Oldenico, Mons. Adolfo Barberis, Prof. Stefano Vigna - ANNO XXV QUADERNO N. 32 DICEMBRE 1985 (1985)

Ibid.: (ARTIKKEL) La sepoltura di Gesu e la sacra sindone (1954; Salesianum 16:153-57.) 

Hynek, R.W.: The true Likeness (1951)

Rodante, Sebastiano: La scienzia convalida la Sindone. Errata la datazione medievale (2012)

Ibid.: Passioni’i Cristu stampata ’nt’ ’o linzolu. ’A vita mia è a sindunologia (2004)

Ibid.: Le realtà della Sindone nelle riflessioni di un medico (1987)

Zugibe, Frederick T.: The Cross and the Shroud. A Medical Examiner Investigates the Crucifixion (1982). Revised ed. 1988: The Cross and the Shroud. A Medical Inquiry into the Crucifixion.

Revised ed.: The Crucifixion of Jesus. A Forensic Inquiry (2005)

(Zugibe var en svært profilert rettsmedisiner i New York i flere tiår og drev også forsøk med frivillige studenter som lot seg "korsfeste" i oppbunden stilling idet Zugibe målte blodtrykk etc., etc. Han sier selv at han drev med medisinske eksperimenter mht. Likkledet i 55 år. Les gjerne om Frederick Thomas Zugibe på engelsk Wikipedia!)

Lavoie, Gilbert R.: Unlocking the Secrets of the Shroud (1998)

Ibid.: Resurrected. Shroud’s message revealed 2000 years later (2000)

Heller, John H.: Report on the Shroud of Turin (1983). Hans nære kompanjong i arbeidet med blodflekkene på Likkledet var Alan D. Adler, physical chemist, spesialist på blodkjemi, Western Connecticut University, USA. Adler har skrevet: The Orphaned Manuscript. A gathering of Publications on the Shroud of Turin (Dorothy Crispino (ed. 2002). 13 ARTIKLER

Bollone, Baima, Pierluigi: La nuova indagine sulla Sindone. Duemila anni di storia e le ultime prove scientifiche (2015).

(Bollone regnes som Italias fremste rettsmedisiner og har arbeidet med Likkledet i Torino og Hodekledet i Oviedo i en årrekke. Her er bare bøkene hans nevnt, de svært mange vitenskapelige artiklene er ikke nevnt.)

Ibid.: Sindone. Storia e scienza (2011)

Ibid.: Sindone. Storia e Scienza (2010)

Ibid.: Il mistero della Sindone. Rivelazioni e scoperte nel terzo millennio (2006)

Ibid.: 101 questions sur le Saint-Suaire by Pierluigi Baima Bollone (2001)

Ibid.: Sindone. 101 domande e risposte (2000)

Ibid.: Sindone e scienza all'inizio del terzo millennio (2000)

Ibid. & Zaca, Stefano: Das Turiner Grabtuch unter dem Mikroskop. Eine gerichtsmedizinische Untersuchung (2000). OVERSATT fra italiensk utgave 1997: La Sindone al microscopio. Esame medico-legale. ENGELSK utgave 1998: The Shroud under the microskope. Forensic Examination

Ibid.: Gli ultimi giorni di Gesù (1999) 

Ibid.: Sindone: la prova (1997)

Ibid.: Sepoltura del Messia e sudario di Oviedo (1997)

Ibid.: Sindone o no (1990)

Ibid.: L'impronta di Dio. Alla ricerca delle reliquie di Cristo (1985)

Ibid.:  Alla ricerca dell'uomo della Sindone. Le prove inquietanti che la fede non chiede (1978)

Ibid.: Alla ricerca dell'uomo della Sindone con 49 tavole fuori testo (1978)

Svensson, Niels: Det sande ansigt. Jesus og Likklædet i Torino (2007)

Svensson, Niels & Heimburger, Thibault: Forensic Aspects and Blood Chemistry of the Turin Shroud Man. ARTIKKEL. In: Scientific Research and Essays, Vol. 7 (29), pp. 2513-2525, July 2012

Garza-Valdes, Leoncio A.: The DNA of God?  Newly discovered secrets of the Shroud of Turin (2001)

Delfino, Vittorio Pesce: E l'uomo creo la Sindone. 1. utgave 1982. Ny og utvidet utgave 2000. (Har ifølge ham selv utgitt ca. 500 vitenskapelige artikler.) 

Barberis, B & Rodella, L.F. & Pierucci, G. & Labanca, M. & Majorana, A. & Farronato, G. & Boccaletti, M.: Autopsia Dell’Uomo Della Sindone (2015). (Den førstnevnte og sistnevnte er ikke medisinere, men henholdsvis professor i matematikk, leder for Likkledemuseet i Torino og Boccaletti er journalist. Majorana er eneste kvinne oppført i oversikten).

Toscano, Giuseppe: La Santa Sindone e la scienza medica (2007). Ei bok på 112 sider som gir en nøye gjennomgang av de medisinske forhold vedrørende mannen i Likkledet. 

”It says a great deal for the strength of the medical evidence that over a century since Yves Delage delivered his historic lecture [1902] at the Sorbonne, not a single medical specialist has come forward with evidence that seriously refutes the findings stated. Confronted with such medical unanimity, even some of the theorists arguing that the Shroud is a fake, have been obliged to accept that a genuine crucified human body must somehow have been involved in the forgery-process.” (Ian Wilson:The Shroud, 2011, side 72). "Dødsstivheten og blodflekkene er [for rettsmedisinerne] fullstendig overbevisende - "completely convincing" (Wilson 2010, side 41f.). 

"Det sier en god del om styrken i bevisene medisinsk sett at over et århundre siden Yves Delage holdt sitt historiske foredrag [om Likkledets ekthet] ved Sorbonne-universitetet [1902], har ikke en eneste medisinsk spesialist kommet opp med bevis som alvorlig benekter de funn som er slått fast. Når de er blitt konfrontert med en slik enstemmighet på det medisinske område, har til og med noen av teoretikerne som argumenterer for at Likkledet er en forfalskning, vært nødt til å godta at en virkelig korsfestet menneskelig kropp en gang har vært involvert i forfalskningsprosessen. (Ian Wilson: The Shroud, 2011, side 72). "Dødsstivheten og blodflekkene er [for rettsmedisinerne] fullstendig overbevisende - "completely convincing" (Wilson, 2010, side 41f.).