August 2020. Bok nylig utkommet: Om Jesu kjortel

Jostein Andreassen har skrevet en bok om Jesu kjortel. Kjortelen ble stilt ut i Paris i 2016. Sammen med sin venn, Oddvar Søvik, dro Jostein til Paris for å SE.

Jesu kjortel

Nå er det all grunn til å være veldig skeptisk til slike utstillinger av Jesu angivelige eiendeler, etc. Men etter å ha vært der, sett kjortelen, studert dens historie og all forskningen som er utført på den, ble de to ikke i tvil.

 

Hvert 50. år

Til utstillingen kom det ca. 230 000 mennesker. Kjortelen er lite kjent utenfor Frankrike og blir stilt ut hvert 50. år. Går en inn på dens historie og all forskningen, ser en at dette er gjennomført seriøst. Kjortelen er vevd i ett stykke, slik som NT sier. Den er av brun saueull, og både veving, farging og utforming vitner om Midt-Østen på Jesu tid. Kjortelen har en mengde blodflekker på ryggen. Undersøkelser viser at de er identiske med dem som finnes på ryggsiden til Likkledet i Torino. Mannen som har eid kjortelen, har gjennomgått en sterk tortur. Han har båret noe tungt over venstre skulder, ca 20 cm bredt.

Vært i Israel

Kjortelen har beviselig vært i Israel, den har pollen fra to plantearter som bare finnes der. Dessuten har den 6 pollenarter felles med Likkledet i Torino og 7 med Jesu hodetørklede som fins i Oviedo i Spania. Blodtypen er den sjeldne AB som også fins på de to andre kledene. Dyktige, internasjonale vitenskapsmenn- og kvinner har forsket på Kjortelen siden 1930-tallet. En kan følge dens historie tilbake til Jesusalem på 600-tallet, da persiske erobrere gjorde at kirkeledere i Israel måtte sende gjenstander som anså som hellige, vestover for å berge dem, ofte via Konstantinopel.

 

Denne boken er den første om Kjortelen som er skrevet på norsk.

Lederen for utstillingen i Paris har skrevet forordet i boken. Han avslutter slik:

”Dersom denne Kjortelen virkelig stammer fra Jesu siste dager, dersom blodet på den virkelig er Hans, hvordan kan vi forbli ufølsomme overfor dette vitnet?

Må Jesus Kristus gjenforene i sin kirke alle dem som høyakter Hans lidelse og er takknemlige for Hans oppstandelse.”

Pater Guy-Emmanuel Cariot, hovedprest i kirken i Argenteuil, Paris.