Høsten 2018: Nye bøker og utgaver om Likkledet, C14-dateringen, Hodekledet og Jesu ansikt. I 2021 kom bok også om Jesu kappe.

Pr. høst 2018 har etter hvert vi i Torinokledet.no fått en god samling bøker.

Publisert 05.09.2018

Høsten 2018: Nye bøker og utgaver om Likkledet, C14-dateringen, Hodekledet og Jesu ansikt 

Av Jostein Andreassen

 

Pr. høst 2018 har etter hvert vi i Torinokledet.no fått en god samling bøker:  

Jostein Andreassen: Likkledet i Torino. Et tegn for vår tid (Luther; 2011).

 

Jostein Andreassen og Oddvar Søvik: Torinokledet – der tro og vitenskap møtes (Torinokledet.no; 4. rev. oppl. 2018).

DANSK: Ibid: Torino-Ligklædet. Hvor tro og videnskab mødes (Forlaget Udfordringen, Danmark 2016).

Også på ISLANDSK 2022. Vi arbeider med utgaver på portugisisk og tysk.

ENGELSK: Ibid.: The Shroud of Turin – where faith and science meet (Torinokledet.no; 2017).

 

Jostein Andreassen: Jesu hodeklede: Sudariet i Oviedo. Hemmeligheten langs pilegrimsveien til Santiago de Compostela (Torinokledet.no; 2. utgave 2017).

 

Jostein Andreassen: Jesu ansikt. Hvordan så Jesus egentlig ut? (Torinokledet.no; 2018). 

 

Jostein Andreassen og Oddvar Søvik: Hodekledet i Oviedo bekrefter Likkledet i Torino (Torinokledet.no; 2018). Denne boken kommer trolig snart i dansk utgave.

 

Jostein Andreassen: Likkledet i Torino. C14-dateringen 1988: Hva skjedde? (Torinokledet.no; 2018).

(En forkortet og mer lettlest utgave av sistnevnte planlegges i det ”lille” formatet. Likedan kommer i 2019 en tilsvarende om Jesu kjortel i Argenteuil, Paris; det er den soldatene trakk lodd om. For det er ingen tvil om fakta: Kjortelen er ikke i to deler, den har identiske blodflekker på ryggen med Likkledet (jf. Matt 27,31); pollen av noen planter fra Israel som bare finnes der, osv.).

 

Vitenskapelige fakta om Likkledet, Hodekledet og Kjortelen viser at disse støtt hver for seg. Samtidig bekrefter de tre hverandre gjensidig. En eventuell bedrager må jammen ha hatt det travelt: han har i så fall vandret gjennom århundrene (500-tallet til 1300-tallet) og klart å forfalske alle tre slik at vitenskapen pr. 2018 kommer til at de er brukt av samme mann! Godt gjort ..

Men du må vente litt til på boken om kjortelen. Denne har vært i Vest-Europa siden år 800, da keiserinne Irene hadde den med fra Konstantinopel til Karl den Stores kroning i Roma 1. juledag. Det var hennes gave til herskeren over det tysk-romerske rike. Siden gav Karl den til sin datter, som var priorinne i klosteret i Argenteuil, og kjortelen har vært der siden og blir nå vist fram hvert 50. år. Oddvar Søvik og jeg var der under framvisningen i 2016. Det var gildt! Se artikkelen ”200 000 så Jesu kjortel” på nettsiden vår.