Bok om C-14-dateringen av Likkledet er underveis

Jostein Andreassen arbeider nå med en bok om C-14-dateringen av Likkledet i Torino.
Den kommer trolig i vår en gang. Foreløpig har han katalogisert de bøkene og artiklene som fins å få fatt i om emnet.

Se bildet. Det er 172 bøker pluss et utall av vitenskapelige artikler som bestemt hevder at C-14-dateringen ble feil og/eller som går god for Likkledets ekthet.
De er på norsk, dansk, finsk, engelsk, tysk, fransk, italiensk, polsk, tsjekkisk, spansk og portugisisk.
I tillegg kommer ca 70 bøker på italiensk og ca. 50 bøker på spansk som ikke er med i haugen. De ble noe mye å kjøpe inn, men en kan skjønne av tittelen på boka om den går for Likkledets ekthet eller ikke. De aller, aller fleste er positive til ektheten. Foreløpig tall: Ca. 3 % av alle bøkene som overhodet fins å få fatt i, mener at C-14-dateringen er riktig.

Alle disse 172 bøkene (pluss 70 italienske og 50 spanske) går god for Likkledets ekthet. Ytterst til høyre er noen som mener at C-14-dateringen er riktig, ca 4% av de på bildet. To av disse er seriøse (men jeg gremmer meg over resonnementet), tre er skrevet av vitenskapsjournalister som er interessert i parapsykologi og som også har skrevet om Sjøormen i Loch Ness osv.
En grundig gjennomgang kommer i boka.